Máy Phát Ozone Xử Lý Môi Trường, Tiệt Trùng Nước.

650.000 ₫ 600.004 ₫
Máy Phát Ozone Xử Lý Môi Trường, Tiệt Trùng Nước.

chi tiết sản phẩm

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY OZONE
I. Giới thiệu Ozone:
1. Trạng thái thiên nhiên và tính chất vật lý:
Ozone là một chất khí có màu xanh lam nhạt và có mùi cỏ úa. Phân tử O3 có khối lượng tương đối lớn, có cực và dễ bị cực hóa nên Ozone có nhiệt độ nóng chảy (-192,7oC) và nhiệt độ sôi (-111,9oC) cao hơn Oxi. Ozone lỏng có màu lam và Ozone rắn có màu tím đen.
Tỉ khối của Ozozne là : 1 ,71. Là phân tử có cực nên Ozone tan được nhiều trong nước nhiều hơn Oxi 15 lần. Là chất thu nhiệt, Ozone kém bền và dễ phân hủy nổ khi va chạm.
2. Tính chất hoá học:
Ozone có hoạt tính hóa học cao hơn oxi nhiều. Như chúng ta đã biết, Oxi có thể tương tác với hầu hết các nguyên tố ở trạng thái tự do nhưng trong nhiều trường hợp những phản ứng đó xảy ra ở nhiệt độ cao, còn ozone là chất oxi hóa mạnh có thể phản ứng với nhiều chất trong điều kiện mà oxi tỏ ra trơ. Ví dụ, Ozone có thể tương tác với bạc, thủy ngân:
Ví dụ : 2Ag + O3 = Ag2O + O2

Back to top